אתרי צימרים מומלצים


צימרים סוף שבוע

אתרים מומלצים


פרסומת


ביטוח מנהלים


ביטוח מנהלים הינו סוג של תכנית חיסכון לשכירים המאושרת עפ"י תקנות מס ההכנסה. מטרתה של תכנית חיסכון זו היא ביטוח עבור גיל הפרישה (פנסיה), במקרה של אובדן כושר העבודה ו\או במקרה של מוות. את הסכום שהצטבר בתוך קופת ביטוח מנהלים ניתן למשוך כסכום חד פעמי או להמירו בקצבה לזמן קצוב עפ"י בחירתו והעדפתו של המבוטח. הן העובד והן המעביד מפרישים כסף לטובת ביטוח מנהלים על חשבון התגמולים ומרכיב הפיצויים. ביטוח מנהלים כולל גם ביטוח חיים למקרה של (חלילה) מוות או נכות המגבילה או מונעת את כושר העבודה. התוכנית מאושרת כקופת תגמולים וההפקדות בה מזכות את העובד ומעסיקו בהטבות מס עפ"י התקרה הקבועה בחוק.

יתרונו העיקרי של ביטוח מנהלים על פני תכניות חיסכון אחרות הוא כי במקרים מסוימים ניתן למשוך את כל הסכום שנצטבר בתכנית ללא תשלום מס.

בעבר תכנית ביטוח מנהלים לא כללה ביטוח מפני אבדן כושר העבודה וכדי להיות מבוטח עבור סעיף זה היה צורף בהפרשה נוספת ע"י המעביד או העובד. כיום, התכניות החדשות של ביטוח מנהלים יכולות לכלול כיסוי עבור מקרים כגון אלה מחלק התגמולים, עד שיעור של 35% מהפרמיה לתגמולים בניכוי הוצאות.

לסיכום, ביטוח מנהלים מורכב משלושה מרכיבי כיסוי:

 1. כיסוי במקרה של אובדן כושר העבודה. כיסוי זה מבטיח המשך הכנסה במקרה שהמבוטח מאבד את יכולתו להשתכר. שיעור ההכנסה בד"כ במקרים אלו הוא 75% משכר המבוטח. בנוסף, תמשיך חברת הביטוח להפקיד כסף לטובת ביטוח מנהלים והחיסכון לגיל הפרישה ימשיך במלואו.  ביטוח מנהלים מציע עפ"י רב כיסויים העולים על אלו של קרנות פנסיה ובמקרה של אובדן כושר עבודה ביטוח מנהלים מספק את הכיסוי הגבוה ביותר מבין אפיקי החיסכון הפנסיוני. 
 2. פיצוי במקרה של פטירת בעל הפוליסה (ביטוח חיים). במקרה זה מובטחת הכנסה כספית למשפחתו של המבוטח. המבוטח עצמו הוא זה שקובע את סכום הביטוח עפ"י צרכיו ולאו דווקא בהתאם לשיעור השכר שלו. במקרים כגון אלו תשלם חברת הביטוח למוטבים כיסוי כספי עפ"י התנאים הקבועים בפוליסה. פעמים רבות ניתן להמיר את הסכום החד פעמי בקיצבה חדשית.
 3. חיסכון פנסיוני לטובת גיל הפרישה: ביטוח מנהלים המבטיח המשך הכנסה גם לאחר גיל הפרישה. ניתן לבחור בין קבלת כספי הפוליסה כקיצבה חודשית או כסכום חד פעמי, או שילוב של השניים. בבחירת המסלול יש לקחת בחשבון גם את שיקולי המס ולא רק את הצרכים האישיים.

ביטוח מנהלים - הסוגים השונים


ישנם שלושה סוגים של ביטוח מנהלים הנקבעים עפ"י סוג הפוליסה:

 1. ביטוח מנהלים למטרת פנסיה, כלומר לעת גיל הפרישה. ביטוח מנהלים זה משולם עפ"י קצבה חודשית ועבורו מתקבל זיכוי בגין תשלום העובד בשיעור של 35% מס במקור. ברגע שנפטר המבוטח בהסדר זה בן זוגו ממשיך לקבל סכום יחסי. אם גם בן הזוג נפטר נשאר הכסף בחברת הביטוח.
 2. ביטוח מנהלים לקצבת מחייה חודשית. בביטוח זה מזדכה המבוטח עבור תשלום העובד בגין 25% מס במקור.
 3. ביטוח מנהלים הוני, משמע, קבלת כל הסכום שנצבר בקופת ביטוח מנהלים בבת אחת בסוף תקופת הביטוח. במקרה זה מתקבל זיכוי בגין תשלום העובד כ- 25% מס במקור. בפנסיה ההונית מתקבל כל סכום הכסף שנצבר בקופת ביטוח מנהלים כולל ריבית והצמדה וכולל רווחים.

ביטוח מנהלים- הרפורמה


החל מינואר 2005 הוכנסו תיקונים בפקודת מס ההכנסה בנוגע לתשלומים המועברים אל ביטוח מנהלים עבור שכירים

המחייבים שינויים בפוליסה בהתאם לתקנות החדשות הקבועות בחוק:

 1. הוקטנה תקרתה של פוליסת ביטוח מנהלים.
 2. לעובד ניתנת האפשרות עתה להגדיל את אחוז ההפרשה לטובת ביטוח מנהלים עד לתקרה של 7%.
 3. למעביד ניתנת האפשרות להגדיל את אחוז ההפרשה עד ל – 7.5% (כולל מרכיב אובדן כושר העבודה ).
 4. כספים שהופקדו בפוליסות הוניות החל מ – 1.1.05 ניתנים למשיכה החל מגיל 60 ללא הוכחת עזיבת העבודה או פרישה, להבדיל מגיל 65 בתקנות הישנות וחובת הוכחה של פרישה. הכספים יהיו פטורים ממס.

להלן טבלת תקרת שיעורי ההפקדות עפ"י תקנה 19 למס ההכנסה:


הפקדות עובד + מעביד

ביטוח מנהלים- לפני 1.1.2005

ביטוח מנהלים- לאחר 1.1.2005

מעביד- ע"ח תגמולים

5%

7.50%

מעביד- ע"ח פיצויים

8.33%

8.33%

סה"כ מעביד

13.33%

15.83%

עובד- ע"ח תגמולים

5%

7%

סה"כ הפקדות-

18.33%

23.83%


ביטוח מנהלים - עזיבה או שינוי של מקום העבודה


במקרה של עזיבת מקום העבודה יש לשקול היטב את הצעדים הננקטים לגבי הפוליסה בכדי למנוע נזקים והפסדים כלכליים בחיסכון ביטוח המנהלים שברשותכם. ערכו של ביטוח מנהלים עולה עם השנים ולכן ניתן להשאיר את כספי הפיצויים או התגמולים בפוליסה בלי למשוך אותם, וליהנות מסכום הכסף שנצבר בעת היציאה לגמלאות. שמירה על ביטוח מנהלים ללא שינוי (גם אם מצבכם השתנה) מאפשרת לשמור על תנאיה של הפוליסה ולהימנע מעלויות ביטוח גבוהות יותר או מנזקים והפסדים בתנאי הפרישה.

פוליסות של ביטוח מנהלים שנמכרו עד ה-30.5.01 כוללות מקדם קיצבה מובטח ולכן כדאי לשמר אותן ללא שינוי.

בעת עזיבת מקום העבודה יש להמציא את המסמכים הבאים:

 1. מכתב מהמעביד המעביר את הבעלות של ביטוח המנהלים לרשותכם. יש לוודא כי משולמות כל הפרמיות המשויכות אל ביטוח מנהלים עד תאריך עזיבת העבודה.
 2. יש להגיש טופס 161 ממולא וחתום ע"י המעביד וטופס 161 א' חתום ע"י העובד. עם העברת המסמכים תועבר הפוליסת ביטוח מנהלים לרשותכם.

ביטוח מנהלים

פרטים ליצירת קשר
* שם פרטי
* שם משפחה
* טלפון/נייד
  טלפון נוסף
* דוא"ל  ?
* אזור מגורים
  עיר מגורים
קודם
 
הבא

ביטוח מנהלים- תשואות


ביטוח מנהלים הינו פוליסה שנפתחה לתחרות חופשית בינואר 1992. עד אז המדינה היא זו שהבטיחה את גובה החיסכון של המבוטחים. בעקבות הרפורמה ב-92' החלו חברות הביטוח להשקיע את כספי המבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים באופן חופשי המותנה בשיקול דעתן הפרטית. המהלך הזה הביא את חברות הביטוח להשקיע באפיקי השקעה סולידים נטולי סיכון משמעותי. עדיין, אין זה אומר שחברות הביטוח לגמרי נקיות מהשקעות לא בטוחות. בהחלט יש הבדלים בין שיעורי התשואות שמשיגות חברות הביטוח עבור מבוטחיהם שברשותם ביטוח מנהלים.

ישנם מבוטחים רבים שעשויים להיבהל מתשואות נמוכות שהשיגה חברת ביטוח מסוימת עבור פוליסת ביטוח מנהלים שנרכשה אצל אותה חברה. חשוב להבהיר כי ביטוח מנהלים הינה אפיק חיסכון הרץ למרחקים ארוכים, משמע לטווח ארוך, לכן כשניגשים לבדוק את שיעור התשואות של חברת ביטוח מסוימת יש לבדוק את תשואותיה יותר משנה אחת אחורנית. הנתונים על תשואותיה של חברת הביטוח מופיעים באתר של משרד האוצר והם אמורים להיות השיקול המכריע ביותר בבחירת חברת הביטוח. כדאי ורצוי לבקש מסוכן הביטוח דו"ח תשואות של מינימום חמש שנים אחורה. רצוי יותר.


ביטוח מנהלים - שינוי שכר


במידה של שינוי בשיעור שכרו של העובד, באחריותו של המעסיק ליידע את חברת הביטוח וזאת על מנת להתאים את ההפקדות לטובת ביטוח מנהלים אל השכר החדש בהתאם לתקנות הקבועות בחוק. במקרה של גידול בשיעור השכר המעסיק יכול לשלם את הפרש הפיצויים שנוצר בנוסף לתשלום השוטף בכדי להתאים את צבירת הפיצויים בפוליסה של ביטוח מנהלים להתחיבויותיו.


ביטוח מנהלים - מצב פיטורין


חוק פיצויי הפיטורין תשכ"ג- 1963 קובע את כללי הזכאות. במקרה של זכאות לפיצויים יחושב שיעור הפיצויים הפטור ממס עפ"י הנמוך מבין שני הסעיפים הללו:

 1. מכפלת שנות העבודה בגובה השכר האחרון.
 2. מכפלת שנות העבודה בתקרת הפטור הקבועה בתקנות מס ההכנסה לאותה העת. שיעור המס ייקבע עפ"י אחוז המס השולי עפ"י אישור המעסיק או פקיד השומה, כשאחוז המס המקסימאלי הקבוע בחוק הוא 48%.

ישנם מס' אפשרויות העומדות בפניכם לטיפול בפוליסת ביטוח מנהלים במקרה של פיטורין או שינוי מכל סיבה אחרת של מקום העבודה:

 • ישנה אפשרות להמשיך את אותה פוליסת ביטוח מנהלים אצל מעסיק חדש במקרה של מציאת מקום עבודה חלופי, תוך שמירה על המבנה והזכאויות שנצברו בתוך אותה פוליסת ביטוח מנהלים שברשותכם.
 • ישנה אפשרות להמשיך את קיומה של פוליסת ביטוח מנהלים במסגרת פרטית תוך התאמת התשלום החודשי והכיסויים הביטוחיים.
 • ניתן להמשיך ולשלם פרמיות לטובת ביטוח מנהלים עד למציאת מקום עבודה חדש תמורת תשלום מחיר סיכון בלבד (אפשרות זאת מוגבלת לשנה).
 • ישנה אפשרות של הקפאת הפוליסה.
 • אפשרות של פדיון פוליסת ביטוח מנהלים בהתאם להוראות הקבועות בחוק.


הבהרות לגבי שימוש באתר ותכניו: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והשימוש בתכנים המופיעים באתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של הקורא. המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד ואין הנהלת האתר אחראית במישרין ו/או בעקיפין לתוצאות העלולות להיגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים אלו, שאינם באים במקומן של חוות-דעת ו/או עזרה מקצועית. כמו-כן, אין הנהלת האתר אחראית, בשום צורה שהיא, על מהימנותו ושלמותו של המידע המפורסם כאן.

כניסה  •  צור קשר  •  שיתוף פעולה  •   השוואת מחירי ביטוח רכב