אתרי צימרים מומלצים


צימרים סוף שבוע

אתרים מומלצים


פרסומת


ליסינג תפעולי - מידע בסיסי

משמעותו של המושג "ליסינג" הינה השכרה, משמע- הסכם בו השוכר מקבל מהמשכיר (חברת הליסינג) זכות שימוש ברכב לתקופת זמן מסוימת הנקבעת מראש, תמורת דמי שכירות. עפ"י רב, בתום תקופת ההשכרה (הליסינג) יש לשוכר אפשרות לרכוש את הרכב. ההגיון המנחה העומד בבסיסו של רעיון הליסינג הוא כי הרווח של השוכר הוא בשימוש ברכב ולא בבעלותו עליו.
קיימים שני סוגים שונים של ליסינג. במאמר זה אתמקד בעקרונותיו המנחים של ליסינג תפעולי.

ליסינג תפעולי נחשב ברב המקרים לדרך העדיפה לחכירה של רכב ע"י חברות ועצמאיים. משמעותו של ליסינג תפעולי היא שהשוכר עושה שימוש ברכב ומשלם תמורת שימוש זה סכום חודשי קבוע. אחזקת הרכב, כולל טיפולים, תיקונים וביטוחים הינם באחריות חברת הליסינג, ופה יתרונה העיקרי של שיטה זו.

ליסינג תפעולי הוא השכרת רכב לתקופה בת 36-44 חדשים, כשבסיום תקופה זו מוחזר הרכב לחברת הליסינג והשוכר מחויב עבור הפחת בערכו של הרכב. כמובן שיש לשוכר אפשרות לרכוש את הרכב בסיום התקופה בשיעור מחירו בשוק.


להלן אסכם את הנקודות העיקריות שעומדות בבסיסה של שיטת ליסינג תפעולי

  1. בשיטת ליסינג תפעולי בתום תקופת ההשכרה ולעיתים גם במהלכה, רשאי השוכר לבצע רכישה של הרכב במחיר שנקבע מראש. עפ"י רב בסיום תקופת ההשכרה מוחזר הרכב לחברת הליסינג.
  2. בשיטת ליסינג תפעולי הרכב נותר בבעלותה של חברת הליסינג לאורך כל תקופת ההשכרה.
  3. בשיטת ליסינג תפעולי נדרש השוכר לתשלום מקדמה, עפ"י רב בשיעור של ארבעה חדשי שכירות.
  4. בשיטת ליסינג תפעולי התשלום הוא בשיעור שנקבע בהסכם החכירה כולל תנאי הצמדה שנקבעו מראש.
  5. בשיטת ליסינג תפעולי מוטלת על חברת הליסינג האחריות המלאה בכל הנוגע לאחזקת הרכב, כולל אגרות הטסט וההכנה לטסט.
  6. בשיטת ליסינג תפעולי כל נושא הביטוחים, הן המקיף והן ביטוח החובה, הן באחריות חברת הליסינג.
  7. בשיטת ליסינג תפעולי במקרה של גניבה או תאונה בה הרכב מושבת באופן טוטאלי, האחריות היא על חברת הליסינג, כשהשוכר מחויב בדמי השתתפות עצמית בסכום הקבוע מראש. במקרה זה הסכם ההשכרה מבוטל, אלא אם כן מעונינים שני הצדדים בחידוש הסכם השכרת רכב.
  8. בשיטת ליסינג תפעולי קיימת אפשרות של החלפת הרכב בתום תקופת ההשכרה.
  9. בשיטת ליסינג תפעולי הרכב משועבד לטובת חברת הליסינג כדי להבטיח את החזרת הרכב בסיום תקופת ההשכרה.

ליסינג תפעולי

פרטים ליצירת קשר
* שם פרטי
* שם משפחה
* טלפון/נייד
  טלפון נוסף
* דוא"ל  ?
* אזור מגורים
  עיר מגורים
קודם
 
הבא


הבהרות לגבי שימוש באתר ותכניו: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והשימוש בתכנים המופיעים באתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של הקורא. המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד ואין הנהלת האתר אחראית במישרין ו/או בעקיפין לתוצאות העלולות להיגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים אלו, שאינם באים במקומן של חוות-דעת ו/או עזרה מקצועית. כמו-כן, אין הנהלת האתר אחראית, בשום צורה שהיא, על מהימנותו ושלמותו של המידע המפורסם כאן.

כניסה  •  צור קשר  •  שיתוף פעולה  •   השוואת מחירי ביטוח רכב