אתרי צימרים מומלצים


צימרים סוף שבוע

אתרים מומלצים


פרסומת


שינוי במנגנון של גביית דמי הניהול בחסכונות הפנסיוניים


כפי שדווח באתר "The Marker" החליט הממונה על שוק ההון באוצר על שינוי שעשוי להיות משמעותי עבור חוסכים רבים: עד היום יכלו ביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה וקופות הגמל לגבות בתחילת השנה דמי ניהול גבוהים ממה שנקבע מראש ולהעניק החזרים רק לקראת סיום השנה. יש לציין כי במקרים מסוימים לא הוחזר העודף לעמיתים שעזבו את קופת החיסכון לפני תום השנה.

בהתאם להחלטתו של ידין ענתבי, לאור אפשרויות הניוד בין המכשירים הפנסיוניים, מצב זה עומד להשתנות: מחודש אוקטובר 2009 לא יוכלו עוד הגופים המעניקים חסכונות פנסיוניים לגבות מהלקוחות דמי ניהול עודפים ולהחזירם רק בסוף שנה.

בהתאם להנחיות, הגופים השונים רשאים לבצע גבייה של דמי הניהול בסיומו של כל יום עסקים או כל חודש לפי השיעור העדכני שקבעו עם החוסך. הם עדיין יוכלו לפעול באופן של גביית דמי ניהול בשיעור כלשהוא והחזר הסכום העודף ללקוח, אך לא יתאפשר להם להסתייע במנגנון של החזר הסכומים העודפים לאחר תקופה הנמשכת יותר מחודש.

למעשה מדובר בפתרון שעשוי לסייע למי שמבקש לעבור ממכשיר פנסיוני אחד למשנהו עוד לפני תום השנה ועד היום היה נאלץ לוותר על דמי הניהול העודפים שנגבו ממנו. כעת יש לצפות ליישום ההנחיות.


התאוששות החסכונות הפנסיוניים: קרוב למחצית מהפסדי 2008 נמחקו


אם גם לכם יש חיסכון פנסיוני, ודאי תשמח לשמוע כי נרשמת התאוששות בתחום, זאת כפי שמדווח אתר "NRG מעריב". נראה כי אחרי הירידה התלולה הגיעה גם עלייה תלולה בעקבותיה רשמו החוסכים במסלולים הפנסיוניים רווחים של 40 מיליארד ש"ח (שנאספו תוך חודשיים!), ובסך הכל תוך חצי שנה נרשמו רווחים של 55 מיליארד ₪, כפי שעולה מבדיקת "מעריב עסקים".

ההתאוששות האמורה מהווה סוג של קרן אור בקצה המנהרה החשוכה של המשבר הכלכלי, שהשלכותיו ממשיכות להשפיע על כולנו. הירידות החדות ביותר, שאפיינו את התקופה שבין סוף 2007 לסוף 2008 הביאו להפסדים כבדים גם בקרב המשקיעים במניות וגם בקרב החוסכים לפנסיה, זאת מאחר והגופים הפנסיוניים השונים השקיעו נתח גדול מכלל נכסיהם דווקא במניות.

בהקשר זה מציין האתר כי קרנות הפנסיה הוותיקות השקיעו השקעה קטנה ביותר במניות, לעומת זאת קופות הגמל, ביטוחי המנהלים וגם קרנות הפנסיה החדשות בחרו להשקיע בשוק המניות אחוזים נכבדים מנכסיהם (ביטוחי מנהלים – 42%, קופות הגמל – כשליש, וגם הקרנות החדשות לא טמנו ידן בצלחת). בהתאם לכך, הפסדי החוסכים בביטוחי מנהלים וקופות גמל היו פי שלוש מההפסדים של החוסכים בקרנות הוותיקות.

לגופו של עניין, המשבר הוביל למחיקה של כמאה מיליארד שקלים מתוך החסכונות הפנסיוניים, כאשר כ – 40 אחוזים מהסכום האמור נמחקו תוך חודשיים בלבד.

עד כאן תיאור המשבר, אך כאמור לאחרונה נרשם שינוי לטובה. העליות החדות בבורסה מחקו חלק משמעותי מההפסדים שנכון לעכשיו עומדים על כ – 53 מיליארד ₪, ומשערים כי העליות בבורסות הארץ והעולם ימשיכו לרשום עליות חדות גם במהלך החודשים הקרובים.

אם ההשערות אכן יתבררו כנכונות, הרי שהדבר עשוי לסייע למחוק את ההפסדים הניכרים שספגו החוסכים בגופים הפנסיוניים השונים. יש לציין כי ממוצע ההפסדים לחוסך, מראשית המשבר עומד על כארבעים אלף ₪ , והכספים שנמחקו מהווים כשמונה אחוזים מכלל הכספים בפנסיה הצוברת של החוסכים בישראל. לסיכום, ניתן לומר כי הדרך עוד רחוקה למדי אך יש לקוות כי הסימנים המעודדים אכן מצביעים על מגמה חיובית שתימשך ותביא להתאוששות ויציבות כלכלית.


יעוץ פיננסי ויעוץ השקעות - לשם מה?


יעוץ פיננסי

המודרניזציה בכלכלת העולם, מורכבותם של השווקים הפיננסיים (כמו בורסות בעולם) והמצאתם של מכשירים פיננסיים חדשים – כל אלה הביאו את הצורך במקצוע ששמו ייעוץ פיננסי. גם ישראל כמדינה מתקדמת החלה לפקח ביתר שאת על הענף, לתת את דעתה העל היטלי מס בהשקעות השונות, להבחין ביניהן, ולדרוש את קיומם של פרמטרים מחמירים לעוסקים במקצוע זה.

הייעוץ הוא חשוב כי בענף הפיננסים יש אינספור מסגרות, מודלים כלכליים ואפיקי השקעה שיש לדעת היטב. כיום אין מסתפקים עוד בעצה של חבר ש"מבין". גם בתחומים כמו רפואה התווספו התמחויות וכבר אין מתייעצים היום עם כל רופא אלא עם מומחה לתחומו. תחום הפיננסים אינו ניהול חשבונות.

מה כולל ייעוץ השקעות

בתיק השקעות יש כלים רבים המיועדים בדרך כלל להשקעת כספים שאינם בחשבון העובר ושב. השקעות אלה נוגעות לתשואות של כסף שאפשר להשיגן מכסף. המסגרות להשגת תשואה מכסף הן פיקדונות, תיקי השקעות, קופות גמל, קרנות נאמנות, מטבע חוץ, אופציות למיניהן, סלי אגרות חוב ועוד ועוד. בתיק השקעות יש כלים נושאי ריבית מובטחת, כמו פיקדונות ואגרות חוב שהממשלה מנפיקה, ויש מניות של חברות שתשואתן אינה מובטחת אבל יש כלים להעריך אותן (באמצעות ניתוח ניירות ערך) ויש גם אגרות חוב שהחברות מנפיקות וכן אגרות חוב להמרה. יש גם צמודי מדד וצמודי מט"ח ויש קרנות נאמנות שיכולות להכיל בתוכן את הכול, אלא אם הקרן מתמחה באפיק השקעות מסוים.

ייעוץ השקעות – למי לפנות ומִמי להיזהר

ברור כי לשם ייעוץ השקעות יש לחפש גוף מקצועי ביותר וגם אחראי. המוסמכים לתת ייעוץ פיננסי הם אנשים שלמדו באוניברסיטה או במכללה מקצועות רקע כמו כלכלה וחשבונאות וכן מימון וסטטיסטיקה. כמו כן הם עברו את כל הבחינות במקצועות האלה: ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים, דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית. המקצוע אתיקה מקצועית הוא חשוב מאוד ואי אפשר לקבל פטור ממנו בשום פנים ואופן, שכן הוא מתייחס לעברות שנעשו בישראל ובעולם בתחום ניירות הערך והביאו את עברייניהם עד לבית הסוהר. כיום בשל ההקפדה על האתיקה והפיקוח על ענף שוק ההון, קשה להונות אנשים. יעוץ פיננסי נכון דורש רצון להיטיב עם הלקוח-המשקיע ולפעול לטובתו בלא שום אפליה.

חברה העוסקת בייעוץ פיננסי מעסיקה יועצי השקעות ובדרך כלל גם אנליסטים. חברה שאינה מעסיקה אנליסטים קונה את הניתוחים מחברה שהתמחותה בכך.

הדבר הראשון שיש לבדוק עם בחירתו של יועץ השקעות הוא אם יש לו רישיון. ואם יש לו גם ניסיון, ותודעת שירות, הרי זה משובח. תכונות נוספות הנדרשות מיועץ השקעות הן חריצות ותבונה כדי לקרוא את המשק ואת שוק ההון. המשק בישראל, החלטות של נגיד הבנק ואירועים בכלכלתן של מדינות משפיעים על שוק ההון, ויש לעשות את הסינתזה של כל אלה בחוכמה.

מיהו יועץ מקצועי – פרמטרים לבדיקת היועץ

לא כדאי לבחור יועץ השקעות שמבטיח הבטחות בדמות תשואה גבוהה של מאות אחוזים. החוק אוסר להבטיח תשואות אלא אם מדובר בפיקדון או באיגרת חוב שהריבית עליהם ידועה. לא כדאי לבחור יועץ שעובד לבדו כי אז אין מי שיחליף אותו בהיעדרו. אם כן, עשו השוואות בין גופים גדולים, בעלי מוניטין וחוסן כלכלי.

ייעוץ פיננסי מקצועי כולל מתן מידע ללקוח על אפשרויות ההשקעה המתאימות לו. עוד סימן למקצועיות הוא מתן שאלון לקוח. השאלון לא חייב להיות מסמך כתוב אבל יועץ השקעות מקצועי ישאל את הלקוח שאלות רבות כדי ללמוד כמה שיותר על צרכיו הפיננסיים. בין השאלות יהיו כאלה על מצב הנכסים הכללי של הלקוח, על המסגרות הספציפיות שבהן מוחזקים כספים שלו, ועל ציפיותיו. בהתאם לכך ייחתם הסכם בין הלקוח למי שנותן לו ייעוץ השקעות וסעיפיו של ההסכם צריכים להיות מובנים וגלויים ללקוח, בהם העמלות ומדיניות ההשקעה.

ביטוח פנסיוני

פרטים ליצירת קשר
* שם פרטי
* שם משפחה
* טלפון/נייד
  טלפון נוסף
* דוא"ל  ?
* אזור מגורים
  עיר מגורים
קודם
 
הבא


הבהרות לגבי שימוש באתר ותכניו: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והשימוש בתכנים המופיעים באתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של הקורא. המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד ואין הנהלת האתר אחראית במישרין ו/או בעקיפין לתוצאות העלולות להיגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים אלו, שאינם באים במקומן של חוות-דעת ו/או עזרה מקצועית. כמו-כן, אין הנהלת האתר אחראית, בשום צורה שהיא, על מהימנותו ושלמותו של המידע המפורסם כאן.

כניסה  •  צור קשר  •  שיתוף פעולה  •   השוואת מחירי ביטוח רכב