אתרי צימרים מומלצים


צימרים סוף שבוע

אתרים מומלצים


פרסומת


פנסיה חובה

חוק חדש בישראל: פנסיה חובה לכל אזרח

בימים אלה קורית מהפכה אמיתית בתחום הפנסיה בישראל: הצעת החוק המדברת על פנסיה חובה אושרה ועתידה להיכנס לתוקפה בזמן הקרוב. משמעו של חוק פנסיה חובה הוא כי יופרשו ממשכורתו של כל עובד 5.5% לטובת חסכון פנסיוני, ועל המעביד להפריש כ- 12% לטובת חסכון פנסיוני של העובד.

חוק זה של פנסיה חובה בא במטרה לצמצם את הפערים החברתיים ולאפשר לכל אזרח קיום כלכלי בסיסי והגיוני, גם בגיל הפרישה. מהיום, כל אזרח ישראלי מחויב עפ"י חוק בהפרשה ממשכורתו עבור תכנית פנסיונית, וזהו משמעותו של חוק פנסיה חובה.

חוק זה של פנסיה חובה נולד כתוצאה מההכרה בכך שלרב רובם של העובדים השכירים בעלי השכר הנמוך אין ביטוח פנסיוני, כשהמשמעות היא עוד קשישים עניים שאינם עומדים בקיום כלכלי נאות במדינה.

החוק עבור פנסיה חובה נכנס לתוקף ביום ה-01/01/2008 וחל על כל אזרח ישראלי שעובד.


פנסיה חובה לכל אזרח - עיקרי ההסכם הם כדלקמן:


  1. על נשים חל חוק פנסיה חובה מגיל 20 ועל גברים חל חוק פנסיה חובה מגיל 21. חוק פנסיה חובה חל גם על עובדים מבוגרים יותר שטרם הגיעו לגיל הפרישה.
  2. עובדים שאין ברשותם ביטוח פנסיוני יכנסו להסדר הפנסיוני החדש בגין פנסיה חובה לאחר כתשעה חדשי עבודה במהלך 2008. לגבי שנת 2009- יהיו זכאים עובדים שאין ברשותם ביטוח פנסיוני להסדר פנסיה כבר כעבור חצי שנה של צבירת ותק בעבודה.
  3. עובדים שברשותם ביטוח פנסיוני יכנסו להסדר הפנסיה במקום עבודתם החדש לפי חוק פנסיה חובה החל מיום עבודתם הראשון ויזדכו עבור הפרשים אלה רטרואקטיבית לאחר שלושה חדשים או בסיומה של שנת המס הנוכחית.
  4. עפ"י חוק פנסיה חובה הנכנס לתוקפו חייב כל עובד בביטוח פנסיוני עד למועד היציאה לגמלאות תוך חדשיים ממועד תחילת העבודה.
  5. עפ"י חוק פנסיה חובה זכותו של כל עובד לבחור את תכנית הפנסיה אליה הוא מעונין להשתייך, הווה אומר: כל קופת גמל או קרן פנסיה שבה יבחר. במידה ולא יבחר העובד בהסדר הפנסיה אליו הוא מעונין להשתייך יבוטח העובד עפ"י חוק פנסיה חובה בביטוח מקיף קצבתי המכסה גם עבור מקרי מוות ואובדן כושר עבודה.
  6. עפ"י חוק פנסיה חובה נקבעו שיעורי הפקדות דיפרנציאליים העולים באופן הדרגתי: בשנת המס הראשונה יופרשו כ-2.5% ועד כ- 15% משנת 2013 והלאה.
  7. עפ"י חוק פנסיה חובה במעבר בין עבודות יהיה זכאי העובד להפרשה לטובת ביטוח פנסיוני החל מיום עבודתו הראשון, אולם ייתכן וההפקדות יבוצעו בפועל רק כעבור שלושה חדשי עבודה בתוספת שלושת החדשים הראשונים שיתווספו לתכנית הפנסיה של העובד רטרואקטיבית.
  8. עפ"י חוק פנסיה חובה יש להפריש לטובת ביטוח פנסיוני עד שכר בשיעור ממוצע במשק.
  9. עפ"י חוק פנסיה חובה תמומש הפנסיה במקרים של מוות, נכות או יציאה לגמלאות החלה מגיל 60 ואילך, או לחילופין אם נשללה זכותו של העובד עבור פיצויי פיטורין.

פנסיה חובה

פרטים ליצירת קשר
* שם פרטי
* שם משפחה
* טלפון/נייד
  טלפון נוסף
* דוא"ל  ?
* אזור מגורים
  עיר מגורים
קודם
 
הבא

השלמת פיצויים בגין פיטורין בחוק פנסיה חובה:


מעביד המפריש פיצויי פיטורין רשאי יהיה להפריש עבור השלמה בגין פיצויים לפיטורין עד 8.33% עפ"י חוק פנסיה חובה.

המעביד מחויב להודיע על השלמתו עבור פיצויים בגין פיטורין בכתב. השלמת הפיצויים עפ"י חוק פנסיה חובה יבואו במקומם של פיצויי הפיטורין המחויבים בחוק.


הבהרות לגבי שימוש באתר ותכניו: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והשימוש בתכנים המופיעים באתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של הקורא. המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד ואין הנהלת האתר אחראית במישרין ו/או בעקיפין לתוצאות העלולות להיגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים אלו, שאינם באים במקומן של חוות-דעת ו/או עזרה מקצועית. כמו-כן, אין הנהלת האתר אחראית, בשום צורה שהיא, על מהימנותו ושלמותו של המידע המפורסם כאן.

כניסה  •  צור קשר  •  שיתוף פעולה  •   השוואת מחירי ביטוח רכב